www.pientalonlaatu.fi
Oulun kaupungin rakennusvalvonnan logo
0/31 yht.
1. (0/14)Tallennetaan
 
 
Kyllä
Myöh.
Ei
 
Pisteet
1
Todetaanko kapillaarikatkomateriaalin veden nousukorkeus ja puhtaus luotettavasti (käytetyn materiaalierän vedenimeytysmiskorkeus on todennettu)?
 
 
 
VTJ 
3.00
2
Onko kapillaarikatkokerros paksuudeltaan vähintään suunnitelmien mukainen ja yhtenäinen rakennuksen alla perustus mukaan lukien, lisäksi onko katkon alusta pinnaltaan ulospäin viettävä?
 
 
 
RAK 
3.00
3
Erotetaanko kapillaarikatkon päälle mahdollisesti tuleva täyttökerros suodatinkankaalla kapillaarikatkosta?
 
 
 
RAK 
2.00
4
Jos maapohjan kantavuus edellyttää perustusten alle kapillaarisesti vettä nostavaa mursketta tai
jos pohjavesi on lähempänä perustusten alapinnasta kuin perustusten alapuolisen materiaalin kapillaarinen vedennousukorkeus,
esitetäänkö suunnitelmissa kapillaarisen vedennousun estäminen, esim. bitumieristyksellä anturan ja sokkelin työsaumassa (jotta anturan kastuessa sokkeli pysyy kuivana)?
 
 
 
RAK 
3.00
5
Selvitetäänkö salaojitustarve pohjatutkimusvaiheessa ja jos salaojitus tarvitaan, niin toteutetaanko se tehdyn suunnitelman mukaisesti?
 
 
 
RAK 
3.00
Opastus Tee muistiinpano
2. (0/9)Tallennetaan

Jos lattialämmitysjärjestelmä ei käytössä, älä tee merkintöjä taulukkoon, siirry kohtaan 3.

 
 
Kyllä
Myöh.
Ei
 
Pisteet
1
Jaetaanko järjestelmä huonekohtaisiin toimintapiireihin?
 
 
 
LVI 
2.00
2
Onko lattialämmitysputkisto painetarkkailussa lattiavalun aikana ja sen jälkeen väh. 1 viikon?
 
 
 
VTJ 
2.00
3
Onko lattialämmitysjärjestelmällä käyttötilanteen toimintatakuu, väh. 5 vuotta?
 
 
 
LVI 
1.00
4
Onko lattialämmitysjärjestelmässä lämpösyöksy lämmitysputkiin (häiriötilanne) estetty pumpun pysäyttävällä automatiikalla?
 
 
 
LVI 
2.00
5
Onko lämmitysjärjestelmän jäätyminen estetty (lämpöanturit kriittisissä paikoissa tai muu ratkaisu)?
 
 
 
LVI 
1.00
6
Varaudutaanko korvaamaan vesikiertoinen lattialämmitys asentamalla suojaputkitus rakennusvaiheessa valmiiksi vesi- tai sähköpattereille?
 
 
 
LVI 
1.00
Opastus Tee muistiinpano
3. (0/3)Tallennetaan
 
 
Kyllä
Myöh.
Ei
 
Pisteet
1
Todennetaanko ulkoseinän ja alapohjan liitosalueen eristevirheet ja kylmäsillat käyttämällä lämpökuvausta ilman paine-eroa sisä- ja ulkotilan välillä?
 
 
 
VTJ 
1.00
2
Todennetaanko ulkoseinän ja alapohjan liitosalueen ilmavuodot lämpökuvauksella käyttämällä sisäpuolista alipainetta (tiiveysmittaus ja lämpökuvaus)?
 
 
 
VTJ 
1.00
3
Korjataanko havaitut rakennevirheet ja ilmavuodot? (Jos ei ole korjattavaa, vastaus on "kyllä")
 
 
 
VTJ 
1.00
Opastus Tee muistiinpano
4. (0/5)Tallennetaan
 
 
Kyllä
Myöh.
Ei
 
Pisteet
1
Tehdäänkö alapohjan ja ulkoseinän liittymästä yksityiskohtainen kylmäsiltalaskelma ja leikkauspiirros, jossa lämpö-, tiiveys- ja kosteustekniset rakenneratkaisut on esitetty?
 
 
 
RAK 
2.00
2
Ovatko väliseinien puuosat betonirakenteiden yläpuolella ja niistä eristettyjä (esim. alaohjauspuu on eristetty betonista huopakaistalla)?
 
 
 
RAK 
3.00
Opastus Tee muistiinpano
Siirry seuraavaan osioon