www.pientalonlaatu.fi
Oulun kaupungin rakennusvalvonnan logo
0/31 yht.
1. (0/10)Tallennetaan
 
 
Kyllä
Myöh.
Ei
 
Pisteet
1
Tehdäänkö rakennuspaikalle erillinen pintavesisuunnitelma (pinnantasaus- ja hulevesisuunnitelma)?
 
 
 
RAK 
2.00
2
Tehdäänkö rakennuspaikalle erillinen (yleiseen korkeusjärjestelmään sidottu) pintavaaitus ennen suunnitteluvaihetta? (Tehdään yleensä pohjatutkimuksen ja perustamistapalausunnon yhteydessä.)
 
 
 
TIL 
2.00
3
Onko rakennuksen viereinen maanpinta ulospäin viettävä vähintään 1:20, ts. vähintään 15 senttimetriä 3 metrin matkalla? (Jos poiketaan, mutta on erillissuunnitelma, vastaus on "Kyllä")
 
 
 
ARK 
3.00
4
Onko sokkelin ja lattian yläpinta vähintään 30 cm valmiin maanpinnan yläpuolella? (Jos poiketaan, mutta on erillissuunnitelma, vastaus on "Kyllä")
 
 
 
RAK 
3.00
Opastus Tee muistiinpano
2. (0/3)Tallennetaan
 
 
Kyllä
Myöh.
Ei
 
Pisteet
1
Johdetaanko kattovedet suoraan rännikaivoihin ja edelleen kiinteistön hulevesijärjestelmään?
 
 
 
RAK 
2.00
2
Varaudutaanko em. varsinaisen sadevesijärjestelmän tukkeutuessa estämään veden pääsy rakenteisiin johtamalla vesi rännikaivosta pintoja pitkin poispäin rakennuksesta?
 
 
 
ARK 
1.00
Opastus Tee muistiinpano
3. (0/5)Tallennetaan
 
 
Kyllä
Myöh.
Ei
 
Pisteet
1
Sijoittuvatko lumien suunnitellut läjityspaikat yli 3 m etäisyydelle rakennuksista?
 
 
 
ARK 
2.00
2
Valuvatko läjitetyn lumen sulamisvedet suunnitellusti poispäin rakennuksista?
 
 
 
ARK 
2.00
3
Esitetäänkö lumen läjityspaikkoja suunnitelmissa riittävästi? Tarkasta oman kunnan lumenläjityksen laskentasäännöt ja tee suunnitelma sen mukaan.
 
 
 
ARK 
1.00
Opastus Tee muistiinpano
4. (0/4)Tallennetaan
 
 
Kyllä
Myöh.
Ei
 
Pisteet
1
Ovatko puiden ja puumaisten pensaiden sijoitusetäisyydet rakennuksen sokkelista ja vesi- ja viemärijohdoista yli 3 metriä?
 
 
 
TIL 
2.00
2
Ovatko kukkapenkit sokkelista ja salaojituksesta yli 1 metri etäisyydellä? (Jos juuriston tunkeutuminen salaojajärjestelmään, kasteluveden tunkeutuminen sokkelia vasten ja oksien koskeminen julkisivuun/kattoon on estetty esitetyn erillissuunnitelman mukaisesti, on vastaus 'Kyllä')
 
 
 
TIL 
2.00
Opastus Tee muistiinpano
Siirry seuraavaan osioon